About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    мрпвц

    би додал уште една карактеристика не само на Саламандер туку и на другите ПВЦ производи, а тоа е можноста за рециклажа. Со тоа влијае на зачувавувањето на животната средина бидејќи во западна европа во поголем дел отпадот се пали во спец постројки при што се ослободуваат штетни гасови, а во нашиот регион палстиакта се депонира во депнии, при што се загадуваат водените токови.

Comments are closed.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team