About the author

Ана Стојиловска

Докторанд по еколошки студии. Надворешен соработник – истражувач за енергетски прашања во тинк-тенк организацијата Аналитика во Скопје.

Related Articles

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team