Инфо

  Вашето име (задолжително)

  Вашиот Email (задолжително)

  Вашиот телефон(задолжително)

  Потреба за зголемување на енергетска ефикасност во:

  [radio* prostor "Административен простор" "Производствеен простор" "Куќа" "Стан" "Викендица"]

  Потрошувачка:

  Трошам повеќе од 5.000 денари во домот електрична енергија месечно во просекТрошам повеќе од 30.000 денари во домот електрична енергија месечно во просек

  Греење

  Ладење

  Готвење (одговорете за домаќинство)

  Струја за производство (одговорете за компанија)

  Означете ги точните изјави:

  дали би платиле консултант за изработка на проект / решениедали би можеле сами да инсталирате / примените некои мерки и/или опрема доколку некој ви предложи решение / проект и ја обезбеди опрематадали применувате мерки за ефикасно користење на енергијатадали имате планирано / буџетирано поголеми зафати за енергетска ефикасност во следните две години?дали користите термометри за мерење на температурата во просториите или им верувате на термостатите? (технологијата)

  Буџет:

  имате буџет да финансирате промени за заштеда на енергијаби зеле кредит за овие променипромените би ги направиле само ако добиете грант за одреден дел

  Вашата порака

  2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency