About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Марија

    а што ни користат тие 20 години, кога имаме јаглен за уште 12?

    покрај тоа, јагленот што сега ќе почне Рек Битола да го користи, има поголема содржина на пепел, па ќе е потребно и дополнување од мазут, кој е поскап од јагленот. кај е коментарот за зголемувањето на цената на производство на електрична енергија? (сепак убаво е што ја модернизираат и подобруваат централата)

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency