About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Ловро

    Oдма да казам , Не се сложувам, водата секогаш оплеменувала и убеден сум дека ќе го збогати природниот свет таму каде има вода.Хидро централите се еколошки добиваме чиста еколошка природна енергија .Проблемот е со централите на фосилни горива,Проблемот е со реките што се загадени, Сава, Морава Вардар и други на Балканот, проблемот во Македонија е Вардар што нема нити еден колектор во градовите што гравитират по неговото течение заедно со притоките на Вардар, Вероватно повеке од 80% машини за перенје се изливат во него,сите отпадни води од домовите, од индустријата а за другиот отпад да не говориме , и сите ние тоа го гледаме сите се труеме и не се трудиме да најдеме решение.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency