About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Блажен Зотовски

    Почитувани, во горниот текст, на повеќе места неумешно се користат зборови како “водоотпорност”, “огноотпорност”, “браунирани шрафови”, “висилици”, “сидро”, како и шпекулации за достапност на материјалите на македонскиот пазар. За информации од областа на инженерингот на градежни материјали, посебно од областа на сувата градба, како информации за достапност на материјали, нивна регулирана употреба, контрола и атестирање, Ви стојам на целосно располагање.

    Срдечен поздрав,
    Блажен Зотовски, д.и.а

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency