About the author

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  Игор

  Воздухот сам по себе не е изолационен матерјал, туку само кога е заграден помеѓу две површини – допрецизирајте го тоа.

  И Коефициентот на спроводливост не е фиксен, туку варира во зависност од растојанието…

  Поздрав

  1. 1.1

   Предраг Стојковски

   Здраво Игор,

   благодарам на коментарот. Се согласува со тебе.

   Овие коефициенти се дадени за време кога овие материјали се произведени. Значи во тој момент, кога ќе излезат од производната хала тој е коефициентот. Но нормално е дека овој коефициент ќе варира – со текот на времето, начинонот на кој што овој материјал е вграден, надворешните температури, влага, како и на самиот процент на влага во самиот материјал….

   За коефициентот на топлинската спроводливост на градежните блокови, можеме да кажеме дека е прилично стабилен – поточно нема големи варијации со текот на времето или во однос на надворешните услови.

   Додека за други изолациони материјали, како што е стиропор или стаклена волна коефицентот варира, поточно коефицентот се влошува со текот на времето и во однос на надворешните услови.

   1. 1.1.1

    Игор

    Не се разбравме баш, меѓутоа да појаснам:

    мислев на воздухот – како што се согласивме, воздухот е изолатор само кога е заграден помеѓу две површини и неговата топлинска спроводливост зависи од растојанието помеѓу тие површини.

    на пример: гипскартон – празен простор – гипс картон
    Топлинската спроводливост на овој склоп (т.е. на воздухот помеѓу) зависи од растојанието помеѓу двете плочи гипскартон и во принцип разликата е позабележителна кај хоризонтални површини (под, таван), отколку кај вертикални (преградни ѕидови).

    Се надевам дека сега бев појасен.

    1. 1.1.1.1

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency