About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Трајче Трајчев

    Многу добро решение за концентратор, релативно едноставно и евтино за изведба, пропустливост за воздушни струења и мала подложеност на деформации поради гравитацијата. Најголемиот проблем кај овој начин на добивање енергија е нејзиното складирање и зачувување. Со обезбедување флуид кој акумулира 450 kW h во метар кубен направен е огромен исчекор!
    Ви благодарам за доброто информирање.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency