About the author

Златко Чавдаровски

Дипломиран инженер по електротехника, насока електроника и телекомуникации

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Добри Чундев

    Доколку ве интересира повеќе на оваа тема, имам докторирано за хибридни и електрични возила кои применуваат супер-кондензатори. Имам и книга објавено која е издадена од германски издавач.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency