About the author

Ана Малцева

мр Ана Малцева, магистер по право од областа на финансии и финансово право

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Ловро

    Зашто настанува спорот со испорака на топлинска енергија и со иклучуванјето, треба да се расчистат некој технички работи , топлината има своја мерна единица , за мерње постојат мерни инструменти калориметри, како што има за струјата , за водата , топлината не се мери во м2 (во површина)Секој купувач мора да знае што плаќа, а тоа што соседот не се грее ,тоа е негова работа нема да плаќа ако не троши.За топлината што преваѓа од тој што се грее према тој што не се грее треба да се стави изолација, Полно станови сигурен сум ќе греат само една соба или предпладне се на работа нема да греат ќе штедат и т.н има полно можности за штедење овој народ е домаќински народ а и тоа е демократја дирекно претворена во денари само треба да му ја овозможиме.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency