About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Igor

    Фотоволтажните панели не се единствениот „нов“ начин за производство за електрична енергија.

    Тука се и т.н. „горивни ќелии“ во кој хемиската енергија (најчесто водород) согорува при многу високи температури и директно се претвора во електрична енергија.

    Позитивното кај горивните ќелии е што освен електричната енергија, како нус-производ се добива плазма со многу висока температура, која понатаму може да се искористи за дополнително производство на електрична енергија.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency