About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    драган

    Мојот коментар се однесува на термопроводливоста иннесена по групи, како трговец со производи поврзани со прозорската индустрија до сега не сум сретнал PVC профили со термопроводливост помала од 0,35 W/M2K АРМИРАНО нити алуминиум со Uw<=1.2W/m2K така што авторот треба да си ги провери информациите изнесени во статијата

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency