About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Дејан Спасески

  Мислам дека треба да се потрудите повеќе околу македонскиот јазик во текстовите кои ги објавувате. Доколку сакате да ги задржите читателите потребно е да се трудите Вашите текстови да имаат што помалку печатни и литературни грешки.

  Конкретно за овој текст не знам дали е преведуван од српскохрватски или друг јазик, но во него најдов неколку зборови за кои сметам дека е потребна корекција. За да не бидам само на зборови, еве ги моите забелешки: австри(ј)ска, покра(ј)ина, истраж(и)вачки, докаж(и), (премаши), трош(кови), квалитет(ен) ниво, месеч(ен) ниво, с(е) пое(ф)тина, (овој) станбениот, геотер(н)ална, пло(ш)и, оцениа. Или: австриска, покраина, истражувачки, докаже, надмине, трошоци, квалитетно ниво, месечно ниво, сè поевтина, станбениот, геотермална, плочи, оценија.

  1. 1.1

   Предраг Стојковски

   Сдраво Дејан,

   Благодарам на критиките, грешките ќе бидат намалени.

   Поздрав и продолжи и понатаму да не следиш!

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency