About the author

Игор Мишевски

Магистрант на оджлив развој, дипломиран електро инженер со искуство во енергетската ефикасност и одржливиот развој!

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Aleksandar

    Ocekuvate od partija so clenovi pravnici i po nekoj ekonomist, energetski proekti i resenija!

  2. 2

    Ловро

    Централата на гас денеска во светот се комбинират со фотоволтајчни централи , која преку ден работи на сончева енергија а ноќно време на гас и така нема прекин во континтетот на произвоство или кога преку ден треба поваќе работат заедно и се надополнуват.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency