About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Александар

    Проекти на овој принцип има и во Македонија уште од 2001-ва година. Со кланици на пример и типови бактерии кои најефикасно го катализираат процесот. Проблемот е што треба да се едуцираат оние кои ги носат законите.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency