About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Васе Кралев

    Дали во Р.М. има регулатива и овластени куќи кои даваат сертификат за енергетски ефикасна куќа, и дали постои програма на некој начин на субвенционирање на такви индивидуални куќи, имајки во предвид дека таквиот тип на градби е поскап и самата разлика во цена се споредува со зголемената потрошувачка за објекти кои не се градени по тие стандарди.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency