About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Slavica

  Me interesira kakvi se emisiite na CO2 pri sogoruvanje na ova rastenie, Miskantusot. Velite deka “за една централа со инсталирана моќност од 5 MW ни е потребно околу 20.000 тони на мискантус.”, no za kakov period?

 2. 2

  Александар

  Најпрво не сите се експерти, па што би значело вегетативно размножување?
  Да објасниме тоа значи размножување со расад од постоечко растение.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetative_reproduction

  Тоа значи оној што сака да почне може долгорочно да вложи 500 евра, па да чека да поранат растенијата, да ги расади… и така 2-3 години. Па да почне со одгледување.

  веројатно сличен начин на расад кој на пошироката популација им е познат е трендафилот (розата).

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency