About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Предраг Стојковски

    Па овој правилник требаше да почни да важи од 01/01/2010 година. Овој правилник сите можат да го видат и на сајтот на Министерството за економија. Но според интервјуто на господин Илија Гечевски, директор на Агенцијата за енергетика објавен во Капитал од 21/06/2011 правилникот се уште не е донесен?! еве и цитат: „“Нас нe гази времето. Мора да се усогласиме со Министерството за економија и да го донесеме правилникот. Јасно е дека како Агенција за енергетика нема да бидеме имплементатор на правилникот туку тоа ќе биде Министерството. Идната недела очекуваме да пристигне инструментот, кој ќе покажува дали зградите, куќите и други градежни објекти содржат енергетски материјали. Веќе се обучуваат и енергетски контролори, кои ќе вршат инспекциски надзор на објектите“. https://www.kapital.mk/mk/dneven_vesnik/69964/za_e

    Да го надополнам одговорот. Па дури и да правилникот важи, самата Стратегија за ЕЕ во Р. Македонија до 2020 година вели дека цитирам:„…да се напомене дека овие правила се доброволни, а не

    задолжителни.„ страна бр. 43

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency