About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Кирил Муцевски

    Генерално добра идеја и ефтина изведба. За подобра ефикасност внатре во кутијата може да се постават повеќе патрони меѓусебно одвоени со доволен простор за да се овозможи струење на воздухот и топлотна размена. Истотака треба да се размисли за изолација на кутијата како би се намалила кондензацијата. Дополнителна можност е изработка на напонски регулатор за подесување на брзината на вентилаторот или евентуално додавање дополнителен втор вентилатор…

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency