About the author

Златко Чавдаровски

Дипломиран инженер по електротехника, насока електроника и телекомуникации

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Александар

    Проблемот со фото волтажните ќелии останува нивниот животен век и векот на повратокот на инвестицијата под комерцијални услови.
    Исто така проблем е сериозната инвестиција во пропратна опрема која исто така треба да се обновува (пр. батерии)

    Повеќе од јасно е дека моменталните цени на панелите не ја одразуваат производствената цена, него соодносот во однос на цената на енергијата.

Comments are closed.

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency