Search results for "слама"

Прирачник: Градење со слама

Прирачник: Градење со слама

Кога станува за изградба на нови објекти – станбени или пак бизнис објекти, прва асоцијација ни е тула, бетон, изолација…стандардни, класични ма... Read more

Куќи од слама #4

Куќи од слама #4

Инсталации Цевките за вода кои што се вградени во ѕидот, можат да предизвикаат изливање на водата во внатрешноста на ѕидот, без разлика од каков матер... Read more

Куќи од слама #3

Куќи од слама #3

Термички карактеристики Ѕидовите направени од бали на слама, заштитени со малтер или со кал и имаат можност да акумулираат и емитираат топлина – во те... Read more

Куќи од слама #2

Куќи од слама #2

Трајноста на материјалот Различни видови на слама имаат и различна трајност. Слама од житни култури во земја се распаѓаат за 6 месеци, додека оризова... Read more

Куќи од слама #1

Куќи од слама #1

Уште од деведесеттите години на 20 век во С.А.Д постои тренд на градење на куќи од слама. Слободно можеме да кажеме дека овие куќи станаа вистински хи... Read more

2018 Powered By Wordpress, developed by Nova Solutions internet marketing agency